Основні напрямки власної педагогічної діяльностіМетодична тема, над якою працюю: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури».

Реалізація завдань у практичній діяльності

      Найважливішим завданням вважаю формування та становлення учня як всебічно розвинутої особистості, що реалізує свої знання за межами школи. Основним джерелом роботи можна назвати такі: християнська мораль, етнопедагогіка, вітчизняна та зарубіжна педагогіка. Навчання рідної мови та літератури необхідне для реалізації і адаптації учня у самостійному житті.           Першочерговим у роботі для себе, як для вчителя, вважаю виховання грамотної, творчої людини, що здатна критично мислити, має естетичний смак, комунікабельна, самокритична. Для досягнення цих завдань основними принципами своєї професійної діяльності вбачаю: 

1. Створення позитивної атмосфери в класі;

2. Залучення до навчання через створення обстановки успіху;

3. Створення ситуації, в якій є можливість розкриватися творчим здібностям учнів, їхнім нахилам (наприклад, розподіл на групи, мікрогрупи: дослідники, історики, культурологи, філологи, мистецтвознавці, біографи, поети, журналісти);

4. Активізація роботи душі кожного учня; 

5. Звернення до актуальності проблем, порушених на уроці;

6. Обмін думками за тематикою уроку; 

7. Побудова уроку як пошуку істини, де кожен аналізує і систематизує порушені проблеми у творі чи підібраному мною мовному матеріалі;

8. Через урок учень виводить свою формулу успіху та шляхи її досягнення;

9. На мою думку, ефективне навчання неможливе без використання міжпредметних зв'язків мови, літератури, історії, художньої культури, географії, біології, психології, адже в синтезі різнобічних знань формуються життєві компетенції.

      Спілкування з окремими учнями,групою, колективом, спосіб організації навчання, а не лише його зміст - ось проблеми які хвилюють мене як вчителя. Я глибоко переконана, що рідна мова та література є засобом формування національної самосвідомості молоді. Крім того, уроки мови та літератури сприяють активізації роботи душі, як необхідної передумови краси внутрішнього духовного світу особистості з метою уникнення духовної бідності. В підлітковому віці роль учителя дуже важлива, вчитель літератури та матеріал, який він викладає на уроках літератури, сприяють самозаглибленню, ідентифікації прочитаного з власними проблемами інтерпретації, вирішення проблемної ситуації на основі сприйнятого досвіду літературних героїв твору. Намагаюся розвивати в учнів такі особистісні якості самоаналіз та самооцінка, що є критично важливими у підлітковому віці. Це важливі фактори для розвитку творчих здібностей учнів. Підтримую та стимулюю в учнів бажання до творчого самовираження методами синектики, емпатії, евристичним методом та методами «інциденту», «занурення» та «мозкового штурму».

     Розвиток риторичних здібностей учнів у сучасному навчальному процесі не менш важливий за інші, адже вміння говорити гарно - це один із ключів до успіху в сучасному світі. Часті бесіди, літературні диспути, читання є невід’ємною складовою цього процесу. 

     В основу викладання рідної мови беру проблемно-альтернативний, дослідницько-пошуковий, культурологічний та комунікативно-діяльнісний принципи. Переконана: мова є засобом пізнання світу і формування особистості, особливою сферою самовизначення дитини, тому викладати цей предмет слід творчо, по-сучасному.

      Вважаю за доцільне, як класний керівник, особливу увагу в виховному процесі звернути на значення для дитини самоаналізу, самооцінки, самоідентифікації, самопізнання, самовдосконалення. Цьому сприяють спеціальні бесіди, відверті розмови, публічні диспути та дискусії у вузькому колі. 

       Прагну постійного вдосконалення, гнучкості у виборі прийомів педагогічної техніки, формуванні нестандартної системи оцінювання, непередбачених колізій, які “оживлюють” уроки.

      Диференціація для мене – це не конкретні завдання для “сильних” і “слабких” , а індивідуальний підхід до оцінювання учнів, а також вибір самими учнями посильних завдань 

   Суть індивідуального підходу – в особистому заохоченні, підтримці, консультації, підбадьоренні, коли наставник спілкується сам на сам, підтримує, додає сили і вказує шлях.

   В своїй роботі використовую також і сучасні інтерактивні технології, як не тільки елемент полегшення праці вчителя а, насамперед, засіб навчання учнів, який серед іншого допоможе їм краще орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. Як джерело знань, використовую науково-документальні фільми, художні фільми, науково-популярні передачі, 3d ресурси, які можуть відтворювати тривимірне зображення найрізноманітніших об'єктів, он-лайн тестування(при роботі з учнями старшої школи), інтерактивні конкурси, що за мету мають стимулювати учня до пошуку додаткового матеріалу. Це вчить учня самостійно навчатися, критично мислити, розвиває ерудицію. З цією метою я залучаю учнів до активного та безпечного використання Інтернет мережі та її ресурсів.

     На початку своєї трудової діяльності стала переможцем районного конкурсу молодих спеціалістів «ШАНС». У 2013 році була активним учасником районного семінару зі світової літератури. 

     В своїй роботі особливу увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми, маю за мету створити умови для оптимального розвитку дитини, обдарованої або просто здібної, по відношенню до яких є надія на якісний стрибок у розвитку їх здібностей; виховувати учня як особистості компетентної, успішної та потрібної для суспільства.

        Немає коментарів:

Дописати коментар