Авторські уроки: Вергун О.В. "Японська народна казка"


Додатки до уроку (для коректного відображення файли необхідно завантажувати ) :
Тема: Національні особливості японських народних казок. Відображення любові до праці , кмітливості, сміливості в казці «Іссумбосі, або Хлопчик – Мізинчик». Порівняння з німецькою народною казкою «Хлопчик – Мізинчик»  
Мета:   навчальна: познайомити учнів із казкою, її національними особливостями , здійснити художній аналіз тексту ; визначити поняття «мандрівний» сюжет, літота , гіпербола, порівняти зміст японської та німецької казок;
розвивальна: розвива­ти образне, логічне мислення, навички виразного читання, переказу, коментування; вміння самостійно працювати з підручником, додатковими джерелами інформації;
виховна: виховувати кращі людські якості — працьовитість, сміливість, пошану до батьків на прикладі казок.
Теорія літератури: народна казка, сюжет, «мандрівний» сюжет, літота , гіпербола , постійні епітети.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Обладнання: збірка японських народних казок, ілюстрації до них, презентація «Японія», схеми «Характерні особливості японських народних казок», тексти японської казки «Іссумбосі, або Хлопчик – Мізинчик» та німецької народної казки «Хлопчик – Мізинчик».

Хід уроку
І.Організаційний момент ( З’ясування  домашнього завдання : прочитати японську казку «Іссумбосі, або Хлопчик – Мізинчик» с.35 – 36 ; прочитати німецьку народну казку «Хлопчик – Мізинчик»);
ІІ. Вступне слово вчителя :
Розповідь вчителя про Японію на основі презентації «Японія».
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку , запис теми до робочих зошитів , сприйняття та засвоєння нового матеріалу .
ІV. 1.Розповідь вчителя про японські народні казки за  схемами 1,2.
Запис особливостей японської народної казки за схемою 3 (пояснення вчителя ).
2. Бесіда за змістом японської народної казки «Іссумбосі, або Хлопчик – Мізинчик» :
- Яке враження справила на Вас казка?
- Які слова виявилися незрозумілими ?
3. Словникова робота :
Іссумбосі – ім'я;
Храм – релігійна культова споруда ;
Хасі – палички для їжі;
Вельможа – багата , знатна людина ;
Гета – традиційне японське взуття , або спеціальні мати для утеплення підлоги.
Кімоно – японський національний одяг ;
Оні – чудовиська японської міфології.
4. Робота з текстом японської народної казки «Іссумбосі, або Хлопчик – Мізинчик»:
- Зачитайте ті епізоди , які вас найбільше вразили . Поясніть чому?
- Зачитайте зачин казки . Чи схожий він з іншими народними казками ?
- Яка біда спіткала чоловіка та жінку ? (В ході уроку вчитель з учнями складає схему «Сонечко» за змістом японської народної казки «Іссумбосі, або Хлопчик – Мізинчик» ).
- Яким був їх синок ? Зачитайте з тексту .
- Що особливого в зрості Іссумбосі?
- Зачитайте прохання хлопчика до батьків ? Про яку рису характеру це свідчить ?
- Чи став зріст на заваді його мріям ?
- Чому батьки  відпустили свого сина ?
- Яке враження на Іссумбосі справила столиця ? Які риси характеру хлопчика проявилися в цьому епізоді?
- Чому Іссумбосі обрав величезний будинок ?
- Зачитайте діалог хлопчика та вельможі за ролями (Іссумбосі , вельможа , автор).
- Чому знатний чоловік взяв його на службу ?
- Яке враження справив хлопчик на вельможу та його доньку ?
- Як поводив себе хлопчик в цьому домі ? Про які риси характеру це свідчить?
- Чому хлопчик супроводжував доньку вельможі ? Про яку рису характеру це свідчить ?
- Зачитайте епізод про пригоду , яка трапилася з дівчиною та Іссумбосі.
- Чому хлопчик повівся саме так ? Про яку рису вдачі це свідчить ?
- Порівняйте противників за текстом (Складання порівняльної таблиці, учні зачитують цитати , вчитель формує таблицю на дошці ).


Іссумбосі
Оні
- Що це за дрібнота ?
Хлопчик був маленьким
- Стривайте! Я вам покажу!
Іссумбосі вискочив з-за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою .


Чудовиська в людській подобі з бичачими рогами й тигрячими іклами .
- Ой,болить! – заволало чудовисько , … дременуло світ заочі.
- Ой, рятуйте! … накивав п’ятами .
- За кого ви вболівали в боротьбі Іссумбосі та Оні? Чому?
- Чому маленький хлопчик переміг велетнів Оні?
- Які слова за лексичним значенням використовуються в зображенні героїв ? (маленький , великий – антоніми )
 Пояснення вчителя .
Словникова робота (учні роблять записи в зошиті) :
Літота – художнє переменшення (маленький хлопчик)
Гіпербола – художнє перебільшення (велетні Оні)
- Чому хлопчик потрапляє в таку страшну пригоду ? (Щоб довести, що маленький зріст не може стати на заваді мрій; вибитися в люди) 
- Який скарб знайшов головний герой ? ( Чарівний предмет – чарівний молоток )
- Чи винагороджено Іссумбосі за його вчинок ? Зачитайте з тексту.
(Побачив …маленький чарівний молоток – скарб велетнів . І тоді сталося чудо … перетворився на вродливого юнака).
- Прочитайте кінцівку казки . Чому вона має саме такий зміст ?
(Утвердження справедливості , доброти , єдності сімї )
- Чого ж повчає ця казка ?
(Бути сміливим, наполегливим  у досягненні своєї  мети)
- Хто допоміг головному герою стати вродливим юнаком ? (Дівчина, бо жіночий образ в японських казках активний)
- Чи схожий фінал , японської народної казки з іншими народними казками ? (Так , бо у казках відображається віра людей в перемогу добра)
Робота з картками в парах :
- За вказаними приказками та прислів’ями поясніть зміст казки .
Відвага мед п’є .
Добре ім'я найкраще багатство.
Кінець – ділу вінець.
Не такий страшний чорт, як його  малюють.
Прийшов , побачив , переміг.
Терпи, козаче, отаманом будеш.
Треба нахилитися , щоб з криниці води напитися.
У вогонь і в воду готовий. 
Хвіст бубликом тримати .
Чия відвага, того й перемога .
З малої хмари великий дощ буває .
Або виграв, або програв.
Всякі діла з малих починаються .
- Отже , визначте головну думку твору японської народної казки «Іссумбосі , або Хлопчик – Мізинчик».
Учні роблять запис  в зошиті :
Наполегливість , працелюбність, доброта  завжди винагороджується .
- Доберіть приказку чи прислів’я до головної думки твору.  (Чия відвага, того й перемога )
Інтерактивна схема «Сонечко».

5. Компаративний аналіз японської народної казки «Іссумбосі , або Хлопчик – Мізинчик» та німецької народної казки «Хлопчик – Мізинчик».
- Визначення  виду японської казки та її особливостей за схемами .
Слово вчителя :
- Звернемося до підручника с.34  та запишемо визначення «мандрівний сюжет». (Пояснення вчителя).
- Яке враження на вас справила німецька народна казка «Хлопчик – Мізинчик»?
- Чи було в німецькій народній казці щось незрозуміле, або що обурило вас? (Батько продав сина)
- Яка спільна проблема сімей в цих казках?
- Як вирішилася ця проблема ?
- Як звати хлопчика ? Чому?
- Розкажіть про зовнішній вигляд Мізинчика.
- Як поводив себе синок в родині ? (працьовитість , доброта , любов до батьків, розум , винахідливість , кмітливість)
- Як батьки ставилися до Мізинчика в казках?
- Чому головні герої покидають своїх батьків ? ( В японській казці, Іссумбосі хоче вибитися в люди, в німецькій казці , шукає пригод)
- Чому хлопчик попросив продати його незнайомцям? ( Щоб батьки заробили гроші)
Складання схеми «Сонечко».
- Які риси вдачі Мізинчика проявилися в епізоді , коли він погодився на продаж незнайомцям? (Хитрість та винахідливість)
- Як поводить себе мізинчик в різних небезпечних ситуаціях в німецькій казці? Про які риси  характеру це свідчить ? Учні переказують епізоди німецької казки і визначають риси характеру . (Чесність, відчайдушність, зарозумілість хлопчика, сміливість , інколи жорстокість (смерть корови, вовка).
- Які художні засоби використано в німецькій казці в зображенні протистояння хлопчика та супротивників  , зістав їх з японською народною казкою? (Літота , гіпербола).
- Чому в казках хлопчик потрапляє в небезпечні ситуації і йому ніхто не допомагає ? ( Кожен сам кузнець свого  щастя і за свою життєву мету треба боротися )
- Чому Хлопчик – Мізинчик перемагає в обох казках ? (Він сміливий, розумний, працьовитий,тому його малий зріст не стає на за ваді успіху).
- Що відмінного в цих образах?  (В німецькій казці хлопчик  зарозумілий , хитрий , жорстокий , а в японській казці – щирий ).
- Порівняйте кінцівки обох творів . Яка ж мета Хлопчика – Мізинчика в японській і німецькій казках ? (В японській – вибитися в люди, в німецькій – мандрувати світом).
V. Підсумок уроку.
- В чому полягають національні особливості  японської і німецької казок ?
- Чому пригоди Хлопчика – Мізинчика стали популярними в різних країнах ? (Тому, що в цих казках про Хлопчика – Мізинчика втілюються ідеї добра , любові до праці, батьків, сміливості, справедливості , кмітливості).
- Як називаються  усталені сюжети , що повторюються в казках різних народів ? (Мандрівні сюжети). Як цей зміст реалізувався в японській та німецькій казках? (На основі традицій і вірувань кожного народу)

VІ. Аргументація і виставлення оцінок .

VІІ. Домашнє завдання :
Намалювати малюнок до японської або німецької казки ;
Прочитати казку «Пензлик Маляна» с.37 – 40 .
 
Література:
1. Світова література : підручник для 5 –го кл. загальноосвіт. навч. закл.\
Є.В.Волощук . – К.:Генеза 2013. -256с.
2. Прислів'я  та приказки .-Х.: ТОВ «Елвик», 2012. – 88с.

3. "Японська література: Хрес­томатія". Том І (VIIXIII ст. / упоряд.: Бондаренко І. П., Осадча Ю. В. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. — С 16-23

Немає коментарів:

Дописати коментар